Eigen onderzoek

In dienst van NFGV/NCGV was ik betrokken bij diverse sociologische onderzoeken, zie de eindklasse 'vele onderwerpen'.

In het navolgende is sprake van eigen onderzoek. Het was onderzoek om voor mezelf de mogelijkheden van het indelen van termen (taal) te verhelderen.
Er deden zich twee momenten voor waarin ik de gelegenheid kreeg aan die voor mij fundamentele vraag te werken. Ik beleefde het als een 'switch' van vele onderwerpen naar een enkel onderwerp: classificatie.

Toen mijn vrije tijd en vakantie ontoereikend bleek om mijn dissertatie in 1987 af te ronden stelde de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV), mijn werkgever van '83-'95, tijdelijk een aantal werkdagen beschikbaar. Per slot van rekening zou mijn verhaal aan het WCC-werk bij de NRV een wetenschappelijke status kunnen geven. (In de jaren 90 kreeg Frank Flier om dezelfde reden ook de ruimte voor het schrijven van zijn dissertatie.)

Het andere moment deed zich voor na mijn pensioen toen ik me als vrijwilliger op verzoek van de hoofdbestuurder van Het Apostolisch Genootschap zette aan een literatuurstudie naar het gebruik van de term 'schepping'; later is deze studie samen met een natuurkundige nog vervolgd met een artikel waarin we speculatie en empirisch verworven kennis probeerden te classificeren.