Feitelijk had ik te weinig inkomsten om in september 1961 in Leiden aan een voltijdse psychologie-studie en studentenverenigingsleven te beginnen. Begin augustus 1962 zag ik me al genoodzaakt die studie vaarwel te zeggen en te gaan werken om in mijn levensonderhoud te voorzien.

Ik kocht een treinkaartje naar Den Haag en wandelde naar het arbeidsbureau. Daar was een vacature voor tijdelijk werk op het secretariaat van de Internationale Federatie voor Documentatie (een NGO). Ik werd de assistent van Einar Öhman, een gepensioneerde metallurg uit Zweden die verantwoordelijk was voor beheer en ontwikkeling van de Universele Decimale Classificatie (UDC).

Een aanbevelingsbrief en een UDC-boek illustreren dat rond de herfst 1962 voor mij het serieuze leven begon. Omdat ik toen ook mijn vrouw voor het eerst ontmoette en in januari 1963 startte met een avondstudie sociologie, speciaal voor werkende studenten, concludeer ik achteraf dat in enkele maanden tijds mijn levensperspectief totaal veranderde. Na mijn FID-tijd werkte ik verder tot mijn afstuderen als student/kandidaat-assistent bij het Sociologisch Instituut in Leiden.

De UDC deelt de kennis over alle verschijnselen(!) in decimalen achter de komma. Al de kennis over de wereld is 1; elke soort kennis van een verschijnsel is een onderdeel dat in een decimaal (0,......) kan worden uitgedrukt. De decimalen vormen het codestelsel waarmee de structuur van de classificatie wordt weergegeven in de hoofdtabellen. Voor zich vaak herhalende patronen van onderverdeling, zoals plaats, taal, materiaal, zijn er hulptabellen, die met een symbool en eigen decimaal aan een decimaal uit de hoofdtabel kunnen worden toegevoegd. Nederlands heeft bijvoorbeeld de hulpcode =112.5. Het doel is de ordening van kennis, neergelegd in documenten.

Feitelijk gaat het dus om de ordening van documenten per onderwerp (subject), bijvoorbeeld alle documenten over de fysische methoden van isotopenscheiding in het Nederlands, 621.039.34=112.5. Het object zelf, i.c. de isotopenscheiding, wordt hiermee dus niet van een code voorzien. Hierarchisch gaat de rangorde van documenten als volgt:

6 Toegepaste wetenschappen. Geneeskunde. Technologie.
62 Techniek. Technologie in het algemeen
621 Werktuigbouwkunde in het algemeen. Nucleaire techniek. Electrotechniek. Machinerie
621.03 Fysische beginselen van techniek en technologie. Technologische toepassing van de natuurwetenschappen in het algemeen
621.039 Toegepaste kernwetenschappen. Kernenergie en de nucleaire industrie. Nucleaire techniek
621.039.3 Isotopenscheiding
621.039.34 Isotopenscheiding met gebruikmaking van fysische methoden

Aanbevelingsbrief

UDC-boek