Geestelijke volksgezondheid

Na mijn afstuderen, juni 1968, ging ik werken bij de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) te Amsterdam. Samen met drie verzuilde bureaus ging dit bureau in 1972 op in een fusie, het Nationaal Centrum Geestelijke Volksgezondheid (NCGV). Daarna splitste zich de belangenbehartiging ervan af (toen NVAGG genoemd) en kwam de weg vrij voor een landelijk onderzoeksinstituut waarbij - later - andere onderzoeksbureaus zich konden aansluiten. Tegenwoordig heet dit bureau Trimbosinstituut, genoemd naar de man die in 1977 bestuursvoorzitter werd, toen mij zelfs gevraagd werd ad hoc de rol van algemeen secretaris waar te nemen.

Bijna 10 jaar was ik binnen een zich sterk wijzigende werksituatie nauw betrokken bij tal van maatschappelijke veranderingen. Ik werkte aan vele al of niet interne publicaties mee. De belangrijkste zijn nog steeds bij antiqbook.nl of al googlend te vinden:

- Drugs in Nederland, onder redaktie van W.K. van Dijk en L.H.C. Hulsman samengesteld door W.M. Hirs en P.C. Rike, Bussum: Paul Brand, 1970

- J. Vrijburg, J.G.M. Wellen en W.M. Hirs, Geloven in verandering, Over de betekenis van veranderingsprocessen voor individu, organisatie en samenleving, Meppel: Boom, 1974

- W.M.Hirs en J.H. Huijts, Hulpverlenen en veranderen, handboek voor psychisch gezondheids- en welzijnswerk, drie delen, Deventer: Van Lochum Slaterus, 1972-1981.Voor de inhoud, zie eindklasse 'subjectclassificaties'.

'Drugs in Nederland' stelde ik samen uit 18 colleges van een ad hoc groep van deskundigen van het internationaal op Nederland afkomende illegale drugsgebruik. De colleges werden in één week in het UMCGroningen gegeven aan hulpverleners in dienst van bureaus die zich tot dan toe tot hulp aan alcoholisten beperkten. Nederland telde eind zestiger jaren slechts omstreeks 300 artsen en apothekers, die hard drugs uit de eigen voor hen toegankelijke gifkast gebruikten. Door alle drugs over een kam te scheren dreigden we in Nederland de groep jongeren die een paar jaar wat experimenteerden met die toen cultuurvreemde marihuana en hasj te criminaliseren, terwijl het cultuureigen, toen ook al veel schadelijker overmatige alcoholgebruik onder jongeren vrijuit ging.

Het boekje 'Geloven in verandering' kwam voort uit een in die jaren wel gebruikelijke conferentie-opstand in hotel Krasnapolsky.

Na 'Drugs in Nederland' werd me in 1971, nog onder de vlag van de NFGV, door de uitgever Van Lochem Slaterus (Kluwer) gevraagd na te denken over een losbladig handboek, inhoudelijk zo breed als de SAGEMA-pool, zie daarvoor eindklasse 'vele onderwerpen'. Bij een succesvolle marketing zou elke drie maanden een aflevering van 150 pagina's kunnen verschijnen van 'Hulpverlenen en veranderen', zie verder ‘subjectclassificaties’. Het boek beleefde vanaf 1975 een tweede druk en kwam grotendeels buiten werktijd tot stand, omdat het NCGV zich toen niet langer aan de afspraak met de uitgever gebonden achtte en ik vanaf 1978 ook niet meer in dienst was van het NCGV.

Mijn verdeeldheid over 'vele onderwerpen' terwijl ik er zelf inhoudelijk weinig aan kon bijdragen, werd me in 1977 te veel. Ik zocht een meer samenhangende professionele bezigheid en vond deze in een classificatie-ontwikkelingsproject voor de gehele gezondheidszorg, startend 1-1-1978.