CBS: Centraal Bureau van de Statistiek
CSIZ: Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector
FIC: Familie van Internationale Classificaties
FID: Fédération Internationale de Documentation
GGZ: Geestelijke gezondheidszorg
ICD: International Classification of Diseases and Related Health Problems
ICD-10: 10e revisie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems
ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health
ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (voorganger ICF)
ICT: Informatie en Communicatie Technologie ISO International Standardization Organization
KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij v. Pharmacie
NATO: North Atlantic Treaty Organization
NCGV: Nationaal Centrum Geestelijke Volksgezondheid
NFGV: Nationale Federatie Geestelijke Volksgezondheid
NGO: Non Governmental Organization
NICTIZ: Nationaal ICT Instituut in de Zorg
NNI: Nederlands Normalisatie Instituut
NRV: Nationale Raad voor de Volksgezondheid
NTvG: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
NVAGG: Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
PAAZ: Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis
Phoeg: Psychohygiënisch onderzoek Elisabeth Gasthuis
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Sagema: Samenwerkingsverband Geestelijke Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening
SNOMED: Systematic Nomenclature of Medicine
TNO: Toegepast Naturwetenschappelijk Onderzoek
UDC: Universele Decimale Classificatie
UMC: Universitair Medisch Centrum
VMBI: Vereniging v. Medsich Biologische Informatieverwerking
VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WCC: Werkgroep Classificatie en Coderingen
WHO: World Health Organization