Promotie-onderzoek

Proefschrift

In het sollicitatiegesprek eind 1977 stemde Hein Hogerzijl in met mijn voornemen een promotie-onderzoek naar standaardclassificaties in de gezondheidszorg te verrichten.

De functie van WCC-secretaris, in de periode 1978-1985 met minimale ondersteuning, liet echter niet toe er echt een begin mee te maken. Wel leerde ik het werkterrein goed kennen: de ideeën over standaardisatie, (vak)termen en objectclassificaties van verschillende soorten beroepsbeoefenaren in de zorgsector.


Omdat die ideeën vaak parmantig gepropageerd werden, heb ik mijn zoektocht vergeleken met die van een kanovaarder in een woeste bergstroom vol rotsblokken, beschreven in paragraaf 1.7 van Standaardclassificaties voor medische en niet-medische gegevens, een studie naar de samenhang van objecten, begrippen en termen in de gezondheidszorg, Groningen, 10 juni 1987, 141 p.

Het boek is te downloaden in pdf-formaat, zie hieronder. Voor een recensie, zie het NTvG.

Ger Nielen inspireerde me bij het zoeken naar een probleemstelling en een poging tot theorievorming. In de eindklasse' informatiekunde probeer ik dit meer dan 25 jaar later nog eens verkort weer te geven. Daarbij maak ik ook gebruik van het latere proefschrift van Frank Flier, Nosologie, Noodzakelijkheid en de Natuurlijke Soort, over de betekenis en classificatie van diagnostische termen in de geneeskunde, Nijmegen 1996, 116 p.

W.M.Hirs