Schepping

In het Apostolisch Genootschap, zie ook 'vrijwilligerswerk', is schepping een centraal thema.
In haast elke dienst en in publicaties, komt een religieus-humanistische visie op schepping ter sprake als kracht waaruit alles voorkomt en die ook in ons is in het betonen van medemenselijkheid.

Wat ik in het kader van mijn literatuuronderzoek met de term 'schepping' gedaan heb, verschilt in wezen niet van het onderzoek van medische termen. Het is een speurtocht naar de verschillende betekenissen - als toestand en als proces - en de rol die de term in de informatieoverdracht vervult. Met name het laatste was een punt van zorg omdat de creationisten zich in de laatste jaren meester leken te maken van 'schepping' (in één Bijbelse week) en een negatieve lading daarvan het gevolg zou kunnen zijn. Zouden we schepping moeten gaan vervangen door evolutie, zoals we invaliden en gebrekkigen hebben vervangen door gehandicapten en deze weer door mensen met beperkingen (in activiteiten)? Enz.

Het is de bedoeling van het boek 9-3 Alom Scheppingzie VanOosbreestichting.nl, de betekenis van schepping in het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap te duiden en vervolgens deze te vergelijken met uitspraken van eigentijds aansprekende filosofen en theologen van andere huize. Met behulp van die literatuur heb ik geprobeerd de ontwikkeling te illustreren van een joods-christelijk-bhoedistisch-humanistische-enz. spiltijd van + 500 voor onze jaartelling via een natuurwetenschappelijke visie op schepping sinds de 17e eeuw naar de nadruk op de eigen rol als scheppend mens: in liefde werken aan een menswaardige wereld, in de 21e eeuw.