Eindklassen

De eindklassen van mijn websiteclassificatie staan geheel rechts in de tabel hierboven, het laatste indelingsniveau.

De structuur van dit eenvoudige websitemodel in de bovenste balken biedt niet de mogelijkheid onder de vier klassen van studie en ondezoek nog een classificatiestap verder te gaan.

Om die reden staan onder deze extra pagina alle eindklassen bij elkaar. Ze kunnen echter het beste gelezen worden in het verlengde van die vier klassen:
⦁ geestelijke volksgezondheid,
⦁ gezondheidszorg,
⦁ promotie-onderzoek,
⦁ vrijwilligerswerk.